Author: Estefania
•12:58
dijous 15 d'octubre del 2009

El dijous vam fer una sessió intensa de teoria i vam treballar el Codi Escrit i Oral, prèviament havíem fet una síntesi d'un dossier que ens va donar l'Imma i per tant la classe podia ser més dinàmica i ràpida. A continuació us faig una breu síntesi sobre els conceptes més importants que hem treballat


EL CODI ESCRIT I ORAL


Hem de distingir les:
 • Diferències contextuals
  • Diferències textuals

  L'Estatus de l'escrit segons Vigner:

  • Escrit tradicional: l'escrit és l'objecte exclusiu d'aprenentatge.

  • Escrit, codi segon: l'oral és l'objecte primer i primordial.

  • Escrit, llengua: l'oral i l'escrit són autònoms.

  L'Estatus de l'escrit segons Scinto:

  També vam definir els 4 processos bàsics de la comunicació (que són d'un altre tema):
  Escriure: és el procés a través del qual es produeix un escrit significatiu. Escriure va molt més enllà que posar unes lletres. Es posa èmfasis en:

  • els aspectes formals (cal·ligrafia, aspectes d’espai)
  • els aspectes lingüístics (lèxic, morfologia…)
  • els aspectes discursius (estudiar el procés de composició i característiques i els diferents tipus de text.

  Segons la funció triarem un text o un altre també segons les seves característiques.

  Parlar: és expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat de forma coherent, clara, correcció i adequació a la situació comunicativa.

  Escoltar: és comprendre un misatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció del significat i interpretació d’un discurs pronunciat oralment.

  Que demana? ......

  • paper actiu i participatiu
  • respecte per l’emissor i les seves idees
  • ser objectiu per entendre que ens diu l’altre.

  Un bon oient sap descobrir quins objectius té l’orador , a més a més, sap descobrir les idees principals de qui parla, i a més a més, sap reaccionar a aquest missatge i parla quan acaba l’orador.

  This entry was posted on 12:58 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

  0 comentaris: