Author: Estefania
•13:19
PRÀCTICA 1: Publicar un mapa conceptual sobre Internet al bloc personal
Ahir vam treballar amb el programa CMapTools i vam aprendre a fer mapes conceptuals.

MAPA CONCEPTUAL

Un mapa és una il·lustració que mostra relacions entre conceptes.
Parlem de mapa en quant:

 • Està dividit en zones.
 • És jeràrquic.

Parlem de conceptes en quant:

 • Mostra els conceptes.
 • Mostra la relació entre ells mitjançant les paraules nexe.

Faciliten l’aprenentatge. Al crear els mapes els alumnes:

 • Ordenen les idees.
 • Cerquen i extreuen relacions.
 • Llegeixen i entenen continguts.
 • Mostren el nivell de comprensió.
 • Assoleixen nivells superiors que sense mapes.

Faciliten el coneixement:

 • Permeten expressar coneixements personals.
 • No estan lligats a un tipus d’expressió escrita que “lliga” certs aprenentatges.

Són eines de comunicació:

 • Són fàcils i ràpids de percebre.
 • La seva correcció és ràpida i senzilla.
 • Hi ha una gran possibilitat de compartir-los.
 • Es poden afegir comentaris i crear versions.

Aquí tenim un mapa conceptual sobre l'Internet que vam dur a terme a la sessió:

PRÀCTICA 2: Reflexió sobre el concepte d'hipertext i els canvis en les formes de pensar

Què és l'hipertext?

És difícil definir en que consisteix i varis experts en el tema tenen diferents punts de vista:

Segons Theodore Holm Nelson en el seu llibre " Literary Machines " ho va definir com una lectura no secuencial i així:

"Hipertexto es la presentación de información como una Red de nodos enlazados a través de los cuales los lectores pueden navegar libremente en forma no lineal. Permite la coexistencia de varios autores, desliga las funciones de autor y lector, permite la ampliación de la información en forma casi ilimitada y crea múltiples rutas de lectura”.

Segons Michael Bieber, ho defineix com un concepte de Inter - relacionar (enllaçar) peçes d'informació i utilitzar aquests enllaços per accedir a altres peçes de informació relacionades (un element de informacio pot ser desde una simple idea fins tot un document). L'hipertext és una colecció o una Red de peçes que estan Inter-relacionades o enllaçades.

Molta gent considera que els termes Hipertext i Hipermèdia són sinònims. El concepte d'Hipertext es refereix a elements de text relacionats, mentres que Hipermèdia, que és un acrònim que combina la paraula Hipertext i Multimèdia; inclueix relacions entre elements de qualsevol tipus de medi (text, imatges, sons, animacions...). Els conceptes són idèntics, però l'Hipertext és més díficil de posar-lo en un medi no textual.

Packer i Jordan (2001) havien parlat de cinc processos que tenien lloc simultàniament i que poden donar pas a un nou model de comunicació, a una nova cultura:

 1. Integració: combinació de formes artístiques i tecnologia en una forma híbrida d'expressió.
 2. Interactivitat: capacitat de l'usuari per manipular i influir directament sobre els mitjans de comunicació a partir de la seva activitat.
 3. Hipermèdia: lligam entre diferents elements comunicatius.
 4. Immersió: la capacitat d'entrar en la simulació d'un entorn tridimensional (+/- suspensions of disbelief).
 5. Narrativitat: estratègies formals i estètiques que deriven dels conceptes esmentats i que donen lloc a formes i presentacions no lineals.

ALGUNES DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS HIPERTEXTS:

 • No és lineal.
 • És interactiu
 • Permet a l'autor oferir un context ric en informació relacionada segons les seves idees principals.
 • Permet al usuari llegir, co-escriure i ententre la informació més efectivament.
 • Si no està ben estructurat o si l'usuari no ha desenvolupat les competències adequades, es pot desorientar fàcilment.
 • Et permet seleccionar els temes d'interès.

USOS DELS HIPERTEXTOS

 • Material de referència general o especialitzat.
 • Qualsevol material que es pugui dividir en segments (continguts) curts i autònoms.

OPINIÓ PERSONAL

Avui en dia l'ús de l'internet és bestial. Cada vegada s'inverteix més temps en navegar per la red, ja sigui per llegir notícies, revisar els correus, mirar vídeos, escoltar música... Tot això ha fet que deixem de banda molts altres medis, com escoltar la ràdio o llegir el diari, que antigament es feia o fins i tot escriure cartes per comunicar-se amb la gent, cosa que ara, la gent es conforma apretant una tecla de mòbil o fent un clic amb l'ordinador per enviar un missatge. Alguns diuen que en un futur totes aquestes tecnologies substituiran els antics medis.

Nicholas G. Carr és un expert en les TIC assegura que ja no pensa com avans. I això li passa sobretot quan llegeix, ens explica que avans era capaç d'agafar un llibre i endinsar-se la lectura, però ara només aguanta uns quants paràgrafs. Es desconcentra, està inquiet i aleshores busca altres coses que fer. De fet, a mi em passa el mateix que ell, avans tenia el costum de llegir en el meu temps llibre, ara, si llegeixo un llibre és perque me l'encomanin sinó, quan tinc temps lliure lo primer que faig és agafar l'ordinador i navejar.

Carr diu: "Creo que la mayor amenaza es su potencial para disminuir nuestra capacidad de concentración, reflexión y contemplación. Mientras Internet se convierte en nuestro medio universal, podría estar readiestrando nuestros cerebros para recibir información de manera muy rápida y en pequeñas porciones. Lo que perdemos es nuestra capacidad para mantener una línea de pensamiento sostenida durante un periodo largo".

This entry was posted on 13:19 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentaris: