Author: Estefania
•13:19
Dijous 22 d'octubre del 2009

Per començar la sessió vam veure una entrevista a Guillermo Orozco, que és un professor de Comunicació Social de la Universitat de Gualalajara a Mèxic.

En la seva entrevista Orozco ens explica la importància que té la comunicació audiovisual avui en dia. Segons Orozco qui té la responsabilitat d’educar és l’escola i la família.
Ens diu que tot el que es faci davant dels nens, ja sigui els pares a casa, o els professors a l’escola, d’una manera o una altre influeix en el nen. Per tant, és fonamental que l’escola i la família treballin conjuntament.

Segons Orozco les imatges, els vídeos i tot lo que és tecnologia complementa la informació que els professors donen als nens, per tant, són eines eficaços. Tot i així, diu que no es el mateix ensenyar directament a través de les tecnologies, es a dir, d’una manera virtual, que ensenyar amb un llibre i de manera directa. Afirma, que tenim la sensació d’aprofitar la tecnologia, però en realitat no.
Es dona el cas de que hi ha alfabetització múltiple en les escoles. Algunes s’han de desenvolupar com la digital, visual.. etc, i s’ha d’arribar a un acord de quines competències hem de desenvolupar per tal de que tots tinguem les matexes possibilitats.

Ens diu que s'hauria de facilitar aquests tipus de mitjans a les aules, però per aconseguir això, necessitem un suport pedagògic i una alfabetització tecnològica.


Jo, com bé ha dit l'Orozco crec que les tecnologies són una eina útil envers a l’educació, però crec que s’ha d’anar amb compte alhora d’utilitzar-les amb els nens i tampoc no abusar-ne. Jo sóc una persona en alguns sentits bastant tradicional, i penso, que com un llapis i un paper per aprendre, no hi ha res millor. És evident, que una imatge, un esquema o un vídeo a la pantalla de l’ordinador per complementar la informació que la professora ensenya, facilita l’aprenentatge, però arribar a l’extrem de suprimir un llibre per un PDF a l’ordinador, no és pas el mateix. Als nens se’ls hi ha d’anar atribuint la informàtica, però tampoc cal arribar al punt de dependre només d’ella, perquè no sempre és del tot segura i eficaç.


A continuació vam treballar amb anuncis i els vàrem analitzar:

>Galerías Preciados:


Vam comentar diferents aspectes sobre el video.

  • Lluminositat: utiliza colors càlids, llum recollida i a mesura que ens anem apropant a la sortida és més groga.

  • El vídeo és amb càmera lenta.

  • Música: sona un vals, va augmentat el tempo i crexendo.

  • Podem observar com els nens juguen, salten, s'estiren la roba entre ells, i amb això podem interpretar que la roba és resistent.


>Seat Altea XL, Oh BrotherPer finalitzar la sessió la Imma ens va explicar el Procés de la Composició Escrita, model teòric de Linda Flower i John R. Hayes, 1981:

1- Situació de comunicació: elements externs a l’escriptor
Va incorporar un component actitudinal ( inclou actituds i emocions )
2- El problema retòric: conjunt de circumstàncies que fan que una persona es decideixi a escriure.
3- Memòria a llarg termini: inclou tots els coneixement que l’escriptor té enregistrats en el seu cervell i sobre l’….. Són les diferents estructures del text.
4- Procés d’estructura: fer plans, redactar i revisar.
5- Control: mecanisme que s’encarrega de regular en quin moment actua cadascun d’aquests 3 subprocessos.

Aquí us adjunto l'esquema:This entry was posted on 13:19 and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentaris: