Author: Estefania
•17:12
A la sessió del divendres 11 de desembre vam comentar del tema del tancament del bloc. Tot seguit vam parlar sobre l'exàmen, i per fer-ho, vam fer grups de 5 o 6 persones i seguint la Dinàmica de grups:Philips 6 x 6 (tot seguint un PowerPoint) vam començar la pràctica. Teníem 6 minuts per contestar una sèrie de preguntes per grups i tot seguit les posàvem en comú amb la resta de grups. A contininuació us adjuntu les preguntes i respostes que vàrem fer el meu grup:

Qüestió 1. Digitalització

Digitalització: es un procés que consisteix en convertir informació analògica de diversos tipus en informació digital de codis binaris en digital (exemple: convertir una imatge en un arxiu)

Multimèdia: és un sistema que utilitza diversos mitjan d’expressió (textos, vídeos, imatges..) que permeten presentar o comunicar informació

Tic: són les sigles de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

-Comenteu amb exemples les possibilitats de la informació digitalitzada.
Possibilitats de la informació digital:
Allò que està digitalitzat o podem veure en una pantalla, ho podem imprimir, la informació digital la podem transmetre a través d’internet, també la podem manipularla (photoshop i altre sprogrames per retocar fotografies ), podem reproduir un arxius de so infinites vegades, ho podem penjar per internet, ho podem convertir en un altre format, es pot copiar 10 mil vegades, es pot compartir, es pot combinar per exemple el so amb un text i aleshores es un document multimèdia

Qüestió 2. Llenguatge audiovisual i mass media

-Què s'enten per llenguatge audiovisual?
És aquella comunicació que utilitza la combinació de sons videos imatges per comunicar una idea, perque sigui percebut simultàniament

def. simple: es una manera de comunicar-nos, expresar-nos mitjançant imatges i sons.

-Comenteu-ne les semblances i les diferències amb el llenguatge
Llenguatge verbal és el llenguatge escrit o parlat (PARAULES)
El llenguatge audiovisual també pot ser textual més els altres com fotografies, vídeos... (IMATGES)

Diferencia entre mirar un quadre i llegir una descripció de un paisatge: quan mires un cuadre veus la imatge al moment, en canvia en una descripció és pas a pas, un és sintètic i l’altre és analític.

-Relacioneu-ho amb la influencia educativa de les mass media

Influència negativa

Els Mitjans de comunicació reforçen allò que aprenem a l'escola mitjançant el llenguatge verbal. Hi ha complementarietat.

La televisió permet reforçar els aprenentatges escolars, tenint en compte que a l'escola sovint treballem molt més amb llenguatge verbal.

Un documental és molt més motivador que no pas la mestre quan expliquen com viuen les zebres per posar ue.

A través dels mitjans de comunicació, moltes vegades desde la televisió es poden deseducar els nens.


Qüestió 3. Internet. Hipertext. Xarxes de conexiement.

-Que s'entén per hipertext?

Qüestió 4. Societat digital. web 2.0

-Explica el concepte de web 2.0

-Justifica perquè la wikièedia i el facebook son recurossos direcamenet relacionats amb aquest.

Qüestió 5. Recursos TIC per a l'aprenentatge: metàfores

Qüestió 6. Aprenentattge col·laboratiu


Com podeu veure no ho hem arribat a treballar tot, però ara ja tenim una petita idea sobre l'exàmen de l'assignatura.
This entry was posted on 17:12 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentaris: