Author: Estefania
•17:10
Pràctica 1: Triar , enllaçar, descriure i valorar un exemple de WebQuest

Un WebQuest és una proposta didàctica que presenta diverses activitats de recerca. La informació d'aquestes activitats de recerca prové majoritàriament de recursos d'Internet.

He triat una Webquest anomenada El Sistema Solar.

Aquesta Webquest està destinada a nens d'educació primària. Com diu el seu nom, tracta sobre un tema que desde el meu punt de vista és molt interessant, l'Univers, així, els nens poden descobrir i aprendre diferents coses sobre aquest.

Els nens hauran de treballar en grups de tres estudiants, i cadascun haurà de fer un paper d'un personatge científic diferent:
- el responsable gràfic
- el tècnic informàtic
- el responsable de la correcció lingüística

El projecte consisteix en ajuda al professor Sinof a aclarir i confirmar les diferents hipòtesis sobre el Sistema Solar. Per fer-ho, els nens hauran de dur a terme 7 activitats diferents. Hauran de fer una sèrie d'exercicis i gràcies als enllaços que trobaran podran obtenir diferent informació sobre cada activitat que es planteja. Per acabar el treball hauran de fer un treball final mitjançant una presentació PowerPoint, una web o un full de Word, ells mateixos poden triar i hauran de demostrar totes les hipòtesis que s'havien plantejat al principi.

D'aquesta manera els nens aprenen sobre un dels temes donats a l'assignatura de Ciències Naturals i Socials d'una forma més innovadora i motivadora per a ells. Com diu a la mateixa WebQuest, treballar aquest tema mitjançant la WebQuest i gràcies als recursos que trobem a Internet permeten anar molt més enllà que amb el material habitual de l'aula.

Per acabar, dir que trobo que aquesta proposta didàctica és molt interessant ja que planteja als nens fer d'investigadors, és a dir, cada nen té un paper d'un científic diferent i d'aquesta manera, combinant el joc i el treball, aprenen nous conceptes sobre els temes del Sol, els planetes, els astres misteriosos, la Lluna, el quart creixent, el dia i la nit entre d'altres. Que són temes molt enigmatics i motivadors pel que fa als infants.

This entry was posted on 17:10 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentaris: