Author: Estefania
•9:09
A la última sessió de Gitic vam treballar l'aprenentatge col·laboratiu, que era una continuació o complement a la Sessió 10.

Primer de tot vam comentar aquesta citació:

"Explica-m'ho, i ho oblidaré.
Mostra-m'ho, i ho recordaré.
Implica-m'hi i ho entendré."
Confuci

A la primera frase es refereix a la metàfora de l'ordinador com a tutor, és a dir, explica.
A la segona frase, ensenya-m'ho, deixa-m'ho fer, és a dir, que el nen pugui fer l'activitat, que pugui participar i es refereix a la metàfora de laboratori.
I l'última de totes es refereix també a la metàfora de laboratori, és a dir, que el nen estigui vinculat.

Aquestes són 3 idees que deia Confuci sobre l'aprenentatge.


Qüestions clau treballades a classe:

-L'aprenentatge per projectes: aquesta és una activitat en la que s'impliquen els nens i nenes amb un gran interès per part d'ells, el professor ha de guiar i ajudar, però en cap moment planificar els seus projectes, ells mateixos han de ser qui tinguin la iniciativa, i per tant, el projecte tracta d'un tema que interessa als nens.

-L'aprenentatge en grup: competitiu, col·laboratiu i cooperatiu: vam treballar els 3 conceptes, que tot i que els utilizem atribuint-los un sol significat, cadascun té un signficat ben diferent.

La paraula competitiu, que la podem atribuir als esports. Col·laboratiu, quan en un grup es reparteixen les tasques i cadascú fa la feina que li toca per exemple, i cooperatiu quan es fa una tasca en grup, és a dir, tots junts i no per separat. Una petita síntesi sobre aquestes 3 paraules diferents.

A partir d'aquí, el Xavi ens va presentar el concepte de projecte telemàtic i el de WebQuest explicant-nos les diferents caracístiques de cadascun.

This entry was posted on 9:09 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentaris: