Author: Estefania
•6:11
A la última sessió de Gitic vam fer ús de 4 programes diferents o (experiències d'aprenentatge):  1. Primer de tot vam fer un dictat sobre un poema titulat "La vaca suïssa" utilitzant el Word i vam fer diferents accions com asenyalar amb el marcador groc i assenyalar amb els colors vermells o blaus, allò que el Xavi ens va manar.

  2. Vam baixa la demo del programa Crayon Physics i vam jugar una estona.

  3. Vam anar a la Zona Clic i vam executar l'activitat "Utillatge químic"

  4. Vam comentar en què consistia el llenguatge Logo. L'activitat va consistir en que un alumne de la classe va indicar al professor com arribar a la porta només utilitzant una sèrie de frases: -avançar a la dreta, avançar a l'esquerra, girar 90º, entre d'altres.

Tot seguit vam comentar les metàfores d'ús de l'ordinador per a l'aprenentatge de Crook i vam associar cada experiència amb una de les metàfores.

PRÀCTICA 1: Justificar en el bloc personal l'associació de cadascuna de les experiències fetes a classe amb les metàfores de l'aprenentage amb ordinador.

•La metàfora tutorial: l'ordinador com a tutor
En aquesta metàfora es fa referència al mètode tradicional d'ensenyament-aprenentatge. L'ordinador tutoritza el procés d'aprenentatge realitzat per l'alumne, utilitzant diversos programes informàtics que ofereixen activitats educatives, com per exemple les activitats JClic que hem donat a classe.

Aquest tipus d'activitats són les més emprades a les escoles, es posa en pràctica qualsevol activitat donada a classe de qualsevol assignatura. De fet, jo de petita havia fet algunes de les activitats JClic desde l'assignatura d'anglès o català per exemple, per a treballar diferents punts de les matèries.

•La metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne
En aquesta metàfora és l'alumne qui controla a la màquina, per tant, és ell qui dona les instruccions a l'ordinador i li indica les tasques que ha de fer.
Aquesta metàfora l'associaria amb el llenguatge Logo com hem pogut comprovar amb el joc, nosaltres introduiem les dades per a que l'objecte gràfic, en aquest cas la tortuga, obeís les nostres instruccions. Així el nen pot experimentar, descobrir i construir mitjançant aquest tipus d'activitat. A més a més, nosaltres també ho vam fer guiant al professor fins a la porta amb el mateix llenguatge Logo. Així doncs, vam comprovar que en aquest tipus d'experiència d'aprenentatge, el mestre queda en un segon plà i ha d'observar i guiar el procés de treball del nen, també pot intervenir plantejant diferents preguntes a l'alumnat que li serveixin de reflexió al nen.

•La metàfora del laboratori: l'ordinador com a simulador
Permeten un aprenentatge per descoberta semblant al que ofereix el llenguatge Logo. Amb aquest tipus de metàfora incluiriem l'activitat de Crayon Physics, mitjançant aquest el nen té la llibertat de crear diverses formes o línies i seguint la llei de la gravetat podem arribar a caçar estrelles, però són sistemes tancats en els que l'usuari pot manipular diversos paràmetres, però no afegir-ne de nous. Aquesta activitat la vaig trobar molt innovadora i creativa per als nens i fins i tot per als adults, ja que a mi em va agradar molt

•La metàfora de la caixa d'eines: l'ordinador com a eina
Podem afirmar que avui en dia l'ordinador és una eina que s'utitza dia dia, tant per a treballar, com per a l'oci o comunicar-se amb els alstres. L'ordinador s'ha convertit en un mitjà que utilitzem en el nostre dia a dia, tant per treballar com les estones d'oci. Aquest fet és un tema d'actualitat tractat a les escoles pel que fa a l'educació.

Així doncs, els infants haurien de treballar des de ben petits amb totes aquestes eines que ens ofereix l'ordinador, però se'ls ha de guiar i ensenyar perquè en puguin fer un bon ús. S'ha de dir, que l'ordinador no pot substituir els mètodes tradicionals, però és una eina complementària a aquestes.

Aquest tipus de metàfora la podem relacionar amb el dictat del poema que hem fet a classe utilitzant el Word (escriure).


Per a concluir l'entrada, dir que hem pogut observar les diverses metàfores d'aprenentatge que hi ha a l'hora d'utilitzar l'ordinador, cosa que no m'havia plantejat mai, i s'ha de tenir en compte que tenen diversos tipus d'activitats i de rols tant pel que fa als mestres com als alumnes
This entry was posted on 6:11 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentaris: